Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao năng lực người lao động là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp nói riêng, toàn xã hội nói chung.

Với mong muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Newtop tổ chức các khóa đào tạo:

  1. Các khóa đào tạo nghề Nhân sự
  2. Các khóa đào tạo cho đội ngũ Cán bộ quản lý cấp trung
  3. Các khóa đào tạo về Lãnh đạo

Đội ngũ giảng viên là những người lâu năm kinh nghiệm thực tiễn trong nghề, Newtop mang lại cho viên kiến thức hiện đại trên thế giới, có thể áp dụng vào thực tiễn công việc