Một nhà Lãnh đạo hiệu quả cần có những chiến lược đổi mới, năng lực đổi mới, điều hành, duy trì những mối quan hệ dài hạn với khách hàng, xây dựng đội ngũ ưu tú, đảm bảo uy tín, quản trị con người, giỏi giao thiệp, thu hút người khác, xây dựng kế hoạch nhân lực, có năng lực đánh giá, trí thông minh cảm xúc và sở hữu những tính cách đáng quý…

Bằng nhiều năm trải nghiệm trong nghề đồng thời nghiên cứu nguồn tri thức từ các chuyên gia trên thế giới Newtop thiết kế khóa học đặc biệt được chắt lọc phù hợp, đưa ra các khuôn mẫu, công cụ những nguyên tắc thiết yếu của người lãnh đạo cần có giúp cho bạn trở thành người lãnh đạo hiệu quả, đưa doanh nghiệp của bạn ngày càng tiến xa.