Các việc chính mà Nhà Lãnh đạo cần phải làm đó là:

  1. Làm chiến lược
  2. Xây dựng đội ngũ (con người)
  3. Xây dựng hệ thống quản trị
  4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trong quản lý người ta đề cập đến phương pháp quản lý theo mục tiêu (MBO) và Phương pháp quản lý theo quá trình (MBP). Phương pháp quản lý theo quá trình (management by process) là phương pháp quản lý dựa trên việc phân loại các hoạt động theo các quá trình.

Để vận hành một cách có hiệu quả, tổ chức phải xác định và quản lý nhiều hoạt động có liên hệ mật thiết với nhau. Bất cứ hoạt động nào tiếp nhận các đầu vào và chuyển thành các đầu ra có thể coi như một quá trình.Hệ thống quy trình hoạt động như là “một phương pháp cụ thể để thực hiện một quá trình hay công việc

TẠI SAO LẠI CẦN PHẢI XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH?

  1. Mỗi cá nhân có kiến thức, kỹ năng khác nhau dẫn đến cách làm việc khác nhau. Quy trình giúp cho người thực hiện công việc biết rằng  họ phải tiến hành những bước công việc nào, làm ra sao? và phải cần đạt kết quả như thế nào? từ đó nâng cao chất lượng công việc.
  2. Đối với những quá trình công việc cần sự phối hợp nhóm (teamwork) thì quy trình giúp cho các thành viên phối hợp với nhau một cách ăn khớp và đúng trình tự
  3. Quy trình cũng giúp cho các cấp quản lý kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc do nhân viên thực hiện

Với nhiều năm kinh nghiệm các Chuyên gia của Newtop sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống quản trị nhanh chóng, hiệu quả.

Vui lòng liên hệ hotline 0934 8888 29