Công ty Tư vấn doanh nghiệp Newtop  (Newtop.ltd) thành lập năm 2019, là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao được thành lập bởi một nhóm giám đốc Nhân Sự các công ty đa quốc gia và các nhà nghiên cứu trong trường Đại Học Lao Động Xã Hội.