Đối tượng

– Nhân viên, Chuyên viên Đào tạo (3-5 năm kinh nghiệm)

– Sinh viên ngành Quản trị nhân lực

– Cá nhân khác có quan tâm

Mục tiêu

Sau khóa học học viên có thể:

■Hiểu được vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo trong doanh nghiệp

■Có kiến thức, kỹ năng để triển khai công tác đào tạo trong doanh nghiệp

■Nâng cao Kỹ năng giảng dạy

Nội dung khóa học (3 buổi)  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 1. Vai trò của Công tác đào tạo trong doanh nghiệp
 2. Một số khái niệm liên quan
 3. Mục đích của đào tạo
 4. Các nguyên tắc đào tạo
 5. Vai trò của Cán bộ phụ trách đào tạo
 6. Công việc của Cán bộ phụ trách đào tạo
 7. Yêu cầu cần có của người phụ trách đào tạo
 8. Mong muốn của người đi học
 9. Một số học thuyết/quan điểm về đào tạo

PHẦN II: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

 1. Các hình thức đào tạo
 2. Các phương pháp đào tạo
 3. Các công cụ đào tạo
 4. Đào tạo hội nhập
 5. Đào tạo trong quá trình làm việc
 6. Đào tạo cho mục tiêu phát triển
 7. Kỹ năng đứng lớp

PHẦN III: QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Xác định nhu cầu đào tạo
 2. Lập KH đào tạo
 3. Lựa chọn hình thức đào tạo
 4. Tổ chức đào tạo
 5. Đánh giá hiệu quả đào tạo
 6. Bài thi, cam kết
 7. Áp dụng trong công việc

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giảng viên Trần Văn Tân

■Ông Trần Văn Tân là Chuyên gia về quản trị nhân sự, đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, hành chính

■Ông Tân đã từng nhiều năm giữ chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự tại các Tập đoàn, Công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ như: EuP Group, BHL Corp, KLF Global – FLC Group, Bệnh viện Hà Thành, HiPT Group

■Ông Tân có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, chính sách, quy trình, quy định phục vụ cho việc quản trị điều hành doanh nghiệp, quản trị công tác hành chính, nhân sự.

■Ông Tân cũng đã nhiều năm tham gia dự án tư vấn quản trị nhân sự, xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp: Chuỗi nhà hàng Hotpot Construction, Bê tông Bút Sơn HP, Tập đoàn Dệt may Phú Thành, VNPT Thanh Hóa, Du lịch Đồng Xuân…

■Ông Tân có nhiều năm trực tiếp làm công tác đào tạo trong doanh nghiệp.

■Ông Tân có nhiều năm tham gia giảng dạy các lớp học về nghiệp vụ nhân sự

 

Giảng viên Đoàn Thanh Thủy
 • Bà Đoàn Thanh Thủy là Chuyên gia về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, Bà đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự.
 • Bà Thủy đã từng nắm giữ các chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Hotpot Construction (chuỗi nhà hàng lẩu bò Canada), Phó Tổng Giám đốc thường trực KLF Global – Tập đoàn FLC, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc, Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Phúc Hưng Thịnh, Giám đốc Nhân sự CMC Telecom…
 • Bà Thủy có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành hoạt động doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị điều hành doanh nghiệp
 • Bà Thủy cũng có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong xây dựng hệ thống BSC – KPI, hệ thống lương, thưởng

 

Đăng ký khóa học