Đối tượng  

– Nhân viên, Chuyên viên nhân sự tổng hợp (3-5 năm kinh nghiệm)

– Sinh viên ngành Quản trị nhân lực

– Cá nhân khác có quan tâm

Mục tiêu

Sau khóa học học viên có thể:

■Hiểu được các nghiệp vụ nhân sự tổng hợp

■Triển khai áp dụng bài bản trong công việc

Nội dung khóa học (5 buổi) 
 1. Quy trình quản lý cán bộ nhân viên
  • Thử việc, Hợp đồng lao động,
  • Điều chuyển, Bổ nhiệm, miễn nhiệm,
  • Thôi việc, Sa thải
 2. Đánh giá năng lực thực hiện công việc
  • Một số khái niệm
  • Mục tiêu của đánh giá
  • Ý nghĩa & tầm quan trọng
  • Quy trình đánh giá
  • Các lỗi cần tránh trong đánh giá
  • Sử dụng kết quả đánh giá
  • Các phương pháp đánh giá
 3. Khen thưởng & chính sách khen thưởng
  • Một số khái niệm
  • Ý nghĩa của việc khen thưởng
  • Các hình thức khen thưởng
  • Chính sách khen thưởng
 4. Kỷ luật lao động & trách nhiệm vật chất
  • Một số khái niệm
  • Cơ sở pháp lý
  • Các nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động
  • Các hình thức xử lý kỷ luật lao động
  • Bồi thường vật chất
 5. Quan hệ lao động trong doanh nghiệp
  • Một số khái niệm
  • Mục đích, ý nghĩa của quan hệ lao động
  • Nội dung của quan hệ lao động
  • Vai trò của công đoàn, Phòng Nhân sự trong việc duy trì quan hệ lao động
  • Tranh chấp lao động và giải quyết

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giảng viên Trần Văn Tân

■Ông Trần Văn Tân là Chuyên gia về quản trị nhân sự, đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, hành chính

■Ông Tân đã từng nhiều năm giữ chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự tại các Tập đoàn, Công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ như: EuP Group, BHL Corp, KLF Global – FLC Group, Bệnh viện Hà Thành, HiPT Group

■Ông Tân có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, chính sách, quy trình, quy định phục vụ cho việc quản trị điều hành doanh nghiệp, quản trị công tác hành chính, nhân sự.

■Ông Tân cũng đã nhiều năm tham gia dự án tư vấn quản trị nhân sự, xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp: Chuỗi nhà hàng Hotpot Construction, Bê tông Bút Sơn HP, Tập đoàn Dệt may Phú Thành, VNPT Thanh Hóa, Du lịch Đồng Xuân…

■Ông Tân có nhiều năm trực tiếp làm công tác tuyển dụng

■Ông Tân tham gia giảng dạy các lớp học về nghiệp vụ nhân sự

 

Giảng viên Đoàn Thanh Thủy
 • Bà Đoàn Thanh Thủy là Chuyên gia về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, Bà đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự.
 • Bà Thủy đã từng nắm giữ các chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Hotpot Construction (chuỗi nhà hàng lẩu bò Canada), Phó Tổng Giám đốc thường trực KLF Global – Tập đoàn FLC, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc, Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Phúc Hưng Thịnh, Giám đốc Nhân sự CMC Telecom…
 • Bà Thủy có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành hoạt động doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị điều hành doanh nghiệp
 • Bà Thủy cũng có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong xây dựng hệ thống BSC – KPI, hệ thống lương, thưởng

 

Đăng ký khóa học

Bài viết trước đó Khóa Chuyên viên đào tạo