Sử dụng KPI bộ phận thu mua để đo lường hiệu suất giúp đảm bảo rằng bạn luôn đánh giá hoạt động kinh doanh của mình dựa trên một tiêu chuẩn cố định. Điều này có nghĩa rằng các biến động ngay lập tức có thể nhìn thấy được và nếu hiệu suất đi theo chiều hướng sai lệch, có thể đưa ra các giải pháp nhanh chóng để giải quyết tình hình.

Khi một KPI cho thấy hiệu suất luôn đạt hoặc vượt quá mức cần thiết, bạn có thể quyết định nâng cao giới hạn và thiết lập một tiêu chuẩn cao hơn. Vì lý do này, các xây dựng KPI bộ phận thu mua rất cần thiết cho bất kỳ chiến lược phát triển kinh doanh nào.

1. KPI vận chuyển

1. Thời gian vận chuyển từ cảng về kho và ngược lại

– Bằng tổng thời gian vận chuyển tính theo giờ.

– Tỷ lệ này hữu ích cho việc tính toán giá thành và tính toán thời gian giao hàng.

2. Các loại phí giao thông

– Tính tổng các loại phí giao thông trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí giao thông thật sự (tránh gian lận).

3. Chí xăng dầu

– Tính tổng các loại phí xăng dầu trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí xăng dầu thật sự (tránh gian lận).

2. KPI giao hàng

1. Tỷ lệ giao hàng đúng hạn:

– Công thức = số lần giao hàng đúng hạn/tổng số lần giao hàng

– Tuỳ vào trường hợp bạn thấy rằng tỷ lệ nào là phù hợp để bạn có thể làm việc với khách hàng khiếu nại về việc giao hàng chậm chễ.

2. Tỷ lệ giao hàng đúng chất lượng, số lượng

– Công thức: bằng tổng số lần giao hàng đúng chất lượng, số lượng / tổng số lần giao hàng.

– Bạn có thể quy định tỷ lệ này là bao nhiêu để xác định mối quan hệ với nhà cung cấp.

3. Giá trị thiệt hại do giao hàng:

– Giá trị thiệt hại do giao hàng bao gồm thời gian giao hàng, số lượng, chất lượng, bạn cần phải tính toán giá trị thiệt hại thường xuyên và báo cáo giám đốc.

– Vì cách tính chi phí phụ thuộc vào phương pháp giao hàng, phương pháp sản xuất nên chúng tôi không đưa ra cụ thể ở đây.

– Ví dụ: nếu bạn là một công ty sản xuất hàng gia công, vật liệu nhà cung cấp bị hư 15 % thì có khả năng bạn giao hàng không đúng hạn, đúng số lượng, bạn có thể vừa mất doanh thu, bị phạt và đó là giá trị thiêt hại của bạn.

3. KPI cung ứng khác

1. Chi phí giao hàng cho mỗi đơn vị sản phẩm

2. Thời gian từ khi order đến khi giao hàng

3. Chi phí giao nhận

4. Chính xác invoice

5. Thời gian trung bình để mua từng loại hàng

Chúc các bạn thành công với 3 chỉ số KPI bộ phận thu mua vừa nêu ở trên nhé!

Hiểu cho đúng về hệ thống lương 3P

 5 bước tái cấu trúc doanh nghiệp

4 Mô hình quản trị Nhân Sự Hiện Đại Nhất Hiện nay

Ba hình thức quản trị nhân sự hiện đại

Tags: ,