Mời Nhóm chuyên gia của Newtop trọn gói hoặc tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp để xây dựng một mô hình kinh doanh tối ưu đi kèm bộ máy nhân sự mạnh. Quy trình quản lý vận hành tối ưu và những chiến lược Vận hành, Marketing sáng tạo. THÚC ĐẨY MẠNH Năng suất lao động và kiểm soát tốt mục tiêu doanh nghiệp.

1) năng suất, hiệu quả lao động,

Thị phần và lợi nhuận kinh doanh, một cách bền vững. Giải pháp set-up doanh nghiệp phù hợp với các doanh nghiệp.
1) Sắp/mới thành lập, chưa có 1 bộ máy quản lý vận hành doanh nghiệp hoàn chỉnh.
2) Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn… muốn mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện hay 1 dự án mới, như 1 công ty ở miền Bắc muốn mở rộng thị trường ra miền Nam và ngược lại.
3) Các nhà đầu tư nước ngoài, Việt kiều lần đầu tiên đầu tư kinh doanh về Việt Nam.

Giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với cácdoanh nghiệp.

1) Đã có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ song làm việc không hiệu quả, năng suất thấp.

2) Đang trên đà suy thoái hoặc đứng trước bờ vực phá sản.

3) Sau nhiều năm thành lập vẫn chưa thể “bứt phá”.

4) Không có hoặc đánh mất lợi thế cạnh tranh. Thương hiệu yếu dẫn đến mất dần thị phần vào tay đối thủ, hay có nguy cơ bị thâu tóm.

5) Muốn chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quản lý doanh nghiệp và làm thương hiệu. (“make-up”) trước khi sáp nhập, bán lại công ty hoặc lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng – IPO.

Thời gian cần để triển khai set up doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp 

Phụ thuộc chính vào quy mô và mức độ cần set up / tái cấu trúc. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dựa trên kinh nghiệm triển khai các dự án trong 3 năm gần nhất. Thời gian set up doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Cho các mảng thiết yếu nhất, trung bình vào khoảng 4 tháng.

+ Khách hàng có thể chọn a) set up / tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp hoặc b) chỉ set up / tái cấu trúc các mảng yếu nhất, như set up / tái cấu trúc riêng 3 bộ phận phụ trách Đầu ra là Marketing, Bán hàng Kinh doanh và Chăm sóc Khách hàng, tuỳ thuộc vào tham vọng phát triển và khả năng đầu tư của Công ty. 

1- SET-UP DOANH NGHIỆP MỚI TRỌN GÓI: 

Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp mô hình kinh doanh và sơ đồ tổ chức phòng ban đi kèm định biên nhân sự phù hợp nhất với lĩnh vực kinh doanh, khách hàng mục tiêu và nội lực của doanh nghiệp.

_ Tham mưu chiến lược thiết lập hệ thống thang bảng lương theo 3P.

_ Tham mưu chiến lược và thiết lập hệ thống đánh giá phù hợp với định hướng kinh doanh và nội lực của doanh nghiệp.

_ Tham mưu chiến lược sàng lọc và lựa chọn nhân tài phù hợp cho các vị trí chủ chốt, nhạy cảm (như cổ đông, đối tác chiến lược, thành viên ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận, kế toán trưởng, thư ký…) theo công thức thành công của Vin và các tập đoàn lớn ở Trung, Nhật, Hàn.

_ Xây dựng bộ khung nhân sự điều hành, từ Ban Giám đốc tới các vị trí Trưởng phòng, như Giám đốc Điều hành, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự/ Nghiên cứu Phát triển/ Marketing/ Bán hàng, Kinh doanh/ Chăm sóc Khách hàng/ Tài chính Kế toán/ Huấn luyện/ Thanh tra, Giám sát vv…

Set up toàn bộ các vị trí nhân sự chính thuộc 3 bộ phận phụ trách

“Đầu ra” là Marketing, Phát triển Kinh doanh và Chăm sóc Khách hàng hoặc 1 dự án, chi nhánh mới có quy mô dưới 30 người.

_ Tổ chức huấn luyện thực chiến cho các cán bộ quản lý và 3 bộ phận phụ trách Đầu ra các kỹ năng i) tìm kiếm, thu hút khách hàng (qua cả 2 kênh Marketing online và offline), ii) chăm sóc khách hàng và iii) tuyển Đại lý trên Toàn quốc theo mô hình on-the-job Training…

_ Tham mưu chiến lược Nhân Sự tổng thể giúp doanh nghiệp xây dựng/mở rộng/tái định vị thương hiệu trên thị trường mục tiêu trong ngắn hạn và trung hạn, tầm nhìn dài hạn.

Tham mưu chiến lược xây dựng Phát triển tổ chức, và phát triển nguồn lực bên trong giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

_ Xây dựng i) bản mô tả công việc đi kèm ii) KPI cho từng vị trí nhân sự, iii) mô hình trả lương theo hiệu quả làm việc thực tế (theo phương pháp 3P mới nhất) và iv) chính sách khen thưởng, khích lệ người lao động giúp thúc đẩy năng suất, hiệu quả làm việc vv…

_ Xây dựng nội quy lao động, định hướng văn hoá doanh nghiệp và các kênh truyền thông nội bộ thiết yếu cho Công ty.

_ Xây dựng quy trình thanh tra, giám sát giúp BGĐ kiểm soát chặt chẽ nội quy lao động, quy trình làm việc và phối hợp giữa các phòng ban, từ đó kết hợp với văn hoá doanh nghiệp hình thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết.

_ Sau khi set up xong, Newtop sẽ cùng BGĐ vận hành a) đội ngũ nhân sự mới và b) quy trình tổ chức doanh nghiệp mới một thời gian để các vị trí, bộ phận phối hợp ăn khớp với nhau, theo đúng mô hình và quy trình chuẩn, trước khi bàn giao lại cho lãnh đạo doanh nghiệp vv…

Chuyên Gia hàng đầu của Newtop đang triển khai tư vấn doanh nghiệp cho PV Oil năm 2016

2- TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP YẾU KÉM:  

_ Khảo sát toàn diện doanh nghiệp để phát hiện tất cả những nguy cơ, hạn chế và thách thức đang cản trở đà phát triển tự nhiên của doanh nghiệp, từ đó tham mưu cho BGĐ phương án tái cấu trúc tối ưu.

_ Sau khi được BGĐ phê duyệt, tiến hành tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp từ xây dựng mô hình kinh doanh tối ưu, hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ đến set up 1 bộ khung nhân sự mạnh đi kèm quy trình tổ chức vận hành khoa học nhằm thúc đẩy dần tốc độ tăng trưởng doanh thu lên tối thiểu từ 25 đến 50% (so với trung bình 12 – 24 tháng gần nhất), sau 6 tháng và 1,5 – 2 lần sau 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn: Áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực “dịch vụ”, với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực “sản xuất” sẽ lấy tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của Top 5 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lớn nhất thị trường trong cùng ngành làm mốc tham chiếu.

Với các doanh nghiệp dịch vụ mới thành lập dưới 2 năm hoặc các Start-Up công nghệ

_Tỷ lệ tăng trưởng có thể lên đến vài trăm % mỗi năm, mức độ phát triển cụ thể sẽ phụ thuộc vào 1) khả năng đầu tư của khách hàng, 2) khoảng trống thị trường và 3) những nhân tố có-khả-năng tạo ra bước đột phá mới cho dự án mà khách hàng chưa nhìn ra hoặc không biết cách khai thác tối ưu.

_ Mục tiêu tái cấu trúc sẽ tập trung trước tiên vào các vị trí/quy trình/mảng hoạt động mà Công ty đang yếu nhất, sau đó mở rộng sang các vị trí/quy trình/mảng hoạt động còn thiếu trước khi đồng bộ hoá toàn bộ. Phạm vi tái cấu trúc sẽ bao gồm vài (hoặc tất cả) các mảng hoạt động chính sau của Công ty:

+ Mô hình kinh doanh.

+ Sơ đồ tổ chức Phòng/Ban và định biên nhân sự.

+ Năng suất và hiệu quả làm việc của bộ máy nhân sự: Từ BGĐ, các trưởng bộ phận đến tất cả nhân sự chủ chốt của Công ty. 

+ Quy hoạch danh mục sản phẩm và chiến lược sản phẩm trong ngắn hạn, tầm nhìn trung hạn: 3 năm kế tiếp.  

+ Vị thế thương hiệu và năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Năng lực và hiệu quả thực tế của 3 mảng phụ trách Đầu ra là a) Marketing, b) Bán hàng, Kinh doanh và c) Chăm sóc Khách hàng.

+ Hạ tầng công nghệ phục vụ cho 3 mảng phụ trách Đầu ra. 

+ Mạng lưới đối tác và đại lý phân phối trên Toàn quốc. 

+ Cơ chế kiểm soát KPI, đánh giá nhân sự và trả thù lao hàng tháng. 

+ Cơ chế kiểm soát dòng tiền và hoạt động thu chi hàng ngày. 

+ Nội quy lao động và văn hoá doanh nghiệp. 

+ Tỷ lệ chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thích ứng hiệu quả với môi trường kinh doanh mới thời (hậu) Covid 19, không bị tụt hậu lại phía sau vv…

Chuẩn hoá toàn bộ quy trình tổ chức, vận hành và quản lý doanh nghiệp:

Khai thác nền tảng Công nghệ 4.0 vào tự động hoá doanh nghiệp giúp giảm mạnh áp lực quản lý cho BGĐ, giảm chi phí vận hành doanh nghiệp đồng thời tăng mạnh năng suất và hiệu quả lao động trong toàn hệ thống các chi nhánh, văn phòng và đại lý của Công ty >> Áp dụng với các tập đoàn, tổng công ty hoặc mô hình chuỗi Franchise có từ 3 cửa hàng/chi nhánh trở lên. Sẵn sàng đầu tư để thành công (*).

Một buổi chuyển giao của Mr Kelvin Hùng Anh cho Pcc-1 Miền Bắc

 Sau khi hợp tác thành công.

Giai đoạn 1 – Set up Doanh nghiệp (hoặc Tái thiết Doanh nghiệp).

Giai đoạn 2 – Phát triển Doanh nghiệp theo đó Newtop sẽ tham gia cố vấn chiến lược (như 1 “Giám đốc Chiến lược”) hoặc trực tiếp tham gia điều hành (như 1 “Lãnh đạo Cấp cao”) giúp doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao theo đúng mức kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp, trong thời gian nhanh nhất vv…

_ Riêng với các Start-Up công nghệ, với thế mạnh trong lĩnh vực Công nghệ 4.0, Newtop sẵn sàng giúp các Start-Up phát triển và ổn định trong 6 tháng đầu, chinh phục thị trường nội địa và kêu gọi vốn đầu tư ban đầu với quy mô dưới 3 triệu đô la Mĩ.

Tư vấn Dầu Khí Vũng Áng 2018

_ Với các doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ (ICT), nhưng muốn khai thác sức mạnh của Công nghệ 4.0 vào việc thúc đẩy năng suất và hiệu quả kinh doanh hoặc đầu tư sinh lợi tối đa từ hơn 90 triệu người dân Việt Nam, Newtop sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp với đặc thù lĩnh vực kinh doanh, tham vọng phát triển và khả năng đầu tư của doanh nghiệp.

Các thị trường nơi Newtop đã chinh phục thành công, với 3 giải pháp chính là set up, tái cấu trúc và tự động hoá doanh nghiệp. Riêng giải pháp huấn luyện thực chiến và phát triển giải pháp công nghệ 4.0, thị trường đã phủ khắp gần như Toàn quốc

3- CHI PHÍ ĐẦU TƯ MỜI CHUYÊN GIA:

Chi Phí tư vấn và tổ chức triển khai set up doanh nghiệp trọn gói. Hoặc tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp cho mỗi khách hàng sẽ phụ thuộc vào

1) Quy mô và mức độ phức tạp của dự án.

2) Thời gian Newtop sang tương tác trực tiếp với hệ thống của khách hàng.

3) Mục tiêu tăng trưởng doanh thu mà khách hàng mong muốn.

+ Mỗi tuần Newtop sang làm việc trực tiếp ở trụ sở của khách hàng 2 buổi. (Sáng và chiều gộp lại thành 1 ngày), và chủ động tương tác điều phối công việc vào các ngày khác trong tuần. 

+ Thời gian triển khai set up hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phổ biến vào khoảng 4 tháng. Không tính mục (*) là tự động hoá doanh nghiệp, sẽ thống nhất lộ trình triển khai riêng theo từng dự án. 

+ Đa số trường hợp Newtop thường chỉ nhận tư vấn tối đa 2 buổi/tuần, là đủ để đảm bảo giúp khách hàng đạt được KPI đặt ra. (về bộ máy điều hành, quy mô và tốc độ phát triển công ty, khách hàng hoặc doanh thu).

+ Mỗi tháng Newtop  chỉ ký hợp đồng set-up doanh nghiệp / tái cấu trúc doanh nghiệp với tối đa 3 khách hàng, bao gồm cả ký mới và duy trì, để đảm bảo sự tập trung và hiệu quả tốt nhất cho mỗi khách hàng. Mọi khách hàng ký hợp đồng sau ngày 25 sẽ bắt đầu được tư vấn từ ngày mồng 1 của tháng kế tiếp.

4- GIẢI PHÁP KHÁC:

Tham khảo giải pháp riêng dành cho một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù, được Newtop thiết kế phù hợp với môi trường kinh doanh, nhu cầu phát triển và năng lực tài chính của phần lớn doanh nghiệp trong mỗi nhóm ngành, bao gồm:

_ Mỹ phẩm.

_ Nha khoa Thẩm mỹ.

_ Giải pháp Công nghệ 4.0: Đột phá Lợi nhuận Kinh doanh .

Và các giải pháp toàn diện khác dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn:

_ Huấn luyện Giám đốc

_ Tự động Quản lý, Vận hành Doanh nghiệp

# Các Lĩnh Vực Kinh Doanh Newtop Đã Trực Tiếp Tham Gia Điều Hành Hoặc Tư Vấn Tự Động Hoá, Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp: 

_ Mỹ phẩm. 

_ Nha khoa.

_ Dược.

_ Thực phẩm Chức năng.

_ Thiết bị Y tế.

_ Xét nghiệm Máu. 

_ Đầu tư Tài chính.

_ Thẻ Ngân hàng Đa năng. 

_ Bất Động sản.

_ Rượu vang.

_ Nhà hàng.

_ Khách sạn. 

Nội thất. 

_ Thời trang Công sở.

_ Thời trang Cao cấp.

_ Dịch thuật.

_ Giáo dục Đại học.

_ Giáo dục Nghề.

_ Đào tạo Huấn luyện Kỹ năng mềm.

_ Thiết bị Lọc nước.

_ Sản xuất Lò hơi.

_ Sơn.

_ Tôn.

_ Xăng dầu. 

_ Kiểm định. 

_ Báo Điện tử.

_ Mua theo Nhóm.

_ Bản đồ Khuyến mại .

_ App Bán hàng và Quản lý Đại lý.

_ Sàn Việc làm Trực tuyến.

_ Blockchain.

_ Big Data.

_ Và các lĩnh vực liên quan tới chuyển đổi số và công nghệ 4.0 khác vv…

(cập nhật đến hết tháng 12 năm 2019)

6- ĐĂNG KÝ GIẢI PHÁP:

Mọi Khách hàng muốn được tư vấn và đăng ký giải pháp phù hợp nhất cho Doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với Newtop qua số di động 0934 8888 29!  

Chúc Anh/Chị Có 1 Năm 2020 Vượt Khó Thành Công!

action coach huấn luyện doanh nghiệp eric vũ

Sau khi 2 Bên chính thức hợp tác, khi cần hỗ trợ về hành chính (thống nhất lịch làm việc hàng tuần, đặt lịch họp trực tuyến…), Anh/Chị có thể liên hệ qua Zalo hoặc gọi trực tiếp